هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهدهجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته از تاریخ 2 الی 5 شهریور ماه 1396 در محل نمایشگاه  بین المللی مشهد در حال برگزاری است.
آدرس :ایران - مشهد - انتهاي بلوار وكيل آباد – بلوار نمايشگاه-محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد

 

View comments

Feedback Form

  • first name and last name *
  • E-Mail *
  • Phone *
  • Comment *
  • Security code*